LPEU/2022/215 COM(2022)262 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 3 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2022 Financovanie nákladov na prijímanie ľudí utekajúcich z Ukrajiny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)262
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/215
Dátum ukončenia procesu: 13.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.04.2022
Ukončenie štádia: 02.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.05.2022
Ukončenie štádia: 05.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.05.2022
Ukončenie štádia: 13.05.2022