LPEU/2022/212 COM(2022)173 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o pokroku pri vykonávaní smernice 2009/71/Euratom, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení, zmenenej smernicou 2014/87/Euratom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)173
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/212

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.04.2022
Ukončenie štádia: 21.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.04.2022
Ukončenie štádia: 21.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.04.2022
Ukončenie štádia: 06.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)