LPEU/2022/208 COM(2022)250 Návrh NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 2 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2022 ZAHRNUTIE PREBYTKU Z ROZPOČTOVÉHO ROKA 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)250
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/208
Dátum ukončenia procesu: 13.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.04.2022
Ukončenie štádia: 25.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.04.2022
Ukončenie štádia: 26.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.04.2022
Ukončenie štádia: 13.05.2022