LPEU/2022/206 COM(2022)137 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Deviata správa Komisie podľa článku 12 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 o postupoch registrácie, výberu a kontroly DPH

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)137
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/206

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.04.2022
Ukončenie štádia: 07.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.04.2022
Ukončenie štádia: 08.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)