LPEU/2022/204 COM(2022)157 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o oznamovaní environmentálnych údajov z priemyselných zariadení a o zriadení portálu priemyselných emisií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)157
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/204

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia: 02.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.05.2022
Ukončenie štádia: 03.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)