LPEU/2022/203 COM(2022)156 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania život...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)156
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/203
Dátum začiatku MPK: 25.10.2022
Dátum konca MPK: 08.11.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia: 02.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.05.2022
Ukončenie štádia: 03.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.05.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia: 09.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)