LPEU/2022/195 COM(2022)167 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa povoľuje začatie rokovaní o dohode o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)167
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Navrhujeme doplniť ako spolugestora Ministerstvo vnútra SR, keďže dohoda o cestnej nákladnej doprave medzi EÚ a Ukrajinou by mala pokrývať aj oblasť vodičských preukazov, ktoré sú v gestorstve Ministerstva vnútra SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/195
Dátum ukončenia procesu: 20.04.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia: 12.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.04.2022
Ukončenie štádia: 13.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.04.2022
Ukončenie štádia: 13.04.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.04.2022
Ukončenie štádia: 13.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.04.2022
Ukončenie štádia: 14.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.04.2022
Ukončenie štádia: 20.04.2022