LPEU/2022/190 COM(2022)163 Návrh ODPORÚČANIE RADY o výmene hrivnových bankoviek za menu hostiteľských členských štátov v prospech osôb utekajúcich pred vojnou na Ukrajine

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)163
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: žiadame o zmenu gestora nasledovne: gestor: MF SR spolugestor: NBS. MF SR súhlasí s navrhovanou zmenou.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/190
Dátum ukončenia procesu: 20.04.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.04.2022
Ukončenie štádia: 06.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia: 08.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.04.2022
Ukončenie štádia: 11.04.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.04.2022
Ukončenie štádia: 11.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.04.2022
Ukončenie štádia: 11.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.04.2022
Ukončenie štádia: 20.04.2022