LPEU/2022/184 *COM(2022)162 Zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zvýšené predbežné financovanie zo zdrojov REACT-EU

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)162
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Návrhom predmetného nariadenia EÚ dochádza inter alia k zmene a doplneniu nariadenia (EÚ) č. 223/2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Gestorom tohto právneho aktu EÚ je MPSVR SR, preto by mal byť tento rezort ustanovený do role spolugestora.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/184
Dátum ukončenia procesu: 14.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 04.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.04.2022
Ukončenie štádia: 06.04.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia: 06.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia: 08.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.04.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022