LPEU/2022/182 COM(2022)143 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa menia smernice 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie prostredníctvom lepšej ochrany pred nekalými praktikami a lepšieho informovania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)143
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/182
Dátum začiatku MPK: 22.07.2022
Dátum konca MPK: 04.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 31.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 22.07.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.07.2022
Ukončenie štádia: 05.08.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022