LPEU/2022/179 COM(2022)132 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení rokovať o komplexnom medzinárodnom dohovore o boji proti využívaniu informačných a komunikačných technológií na účely trestnej činnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)132
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: S uvedeným rozhodnutím Rady: „ROZHODNUTIE RADY o poverení rokovať o komplexnom medzinárodnom dohovore o boji proti využívaniu informačných a komunikačných technológií na účely trestnej činnosti“ súhlasíme za predpokladu, že rovnako bude rozhodnuté MZVEZ SR v otázke určenia gestorstva/predbežného gestorstva k návrhu dohovoru OSN o boji proti využívaniu informačných a komunikačných technológií na účely trestnej činnosti, ktorý je v súčasnosti v úvodnej fáze substantívnych rokovaní. Teda gestorstvo k návrhu rozhodnutia Rady je potrebné určiť súladne s gestorstvom k návrhu samotného dohovoru.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/179
Dátum ukončenia procesu: 23.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.03.2022
Ukončenie štádia: 29.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.03.2022
Ukončenie štádia: 01.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.04.2022
Ukončenie štádia: 04.04.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.04.2022
Ukončenie štádia: 06.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia: 08.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.04.2022
Ukončenie štádia: 23.05.2022