LPEU/2022/173 COM(2022)139 SPRÁVA KOMISIE RADE Plán Komisie na zlepšenie európskej finančnej štruktúry pre rozvoj a správa o pokroku za rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)139
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/173

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.03.2022
Ukončenie štádia: 25.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.04.2022
Ukončenie štádia: 26.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)