LPEU/2022/172 COM(2022)126 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní a uplatňovaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska 1. január – 31. december 2...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)126
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/172
Dátum ukončenia procesu: 20.04.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.03.2022
Ukončenie štádia: 31.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 20.04.2022