LPEU/2022/171 COM(2022)115 VÝROČNÁ SPRÁVA KOMISIE o výročných správach členských štátov o činnosti v oblasti vývozných úverov v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1233/2011

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)115
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/171
Dátum ukončenia procesu: 05.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.03.2022
Ukončenie štádia: 24.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.03.2022
Ukončenie štádia: 24.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.03.2022
Ukončenie štádia: 05.05.2022