LPEU/2022/167 COM(2022)135 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a nariadenie Európskeho parlamentu a ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)135
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: v súvislosti s prebiehajúcim procesom negociácie v rámci európskych inštitúcií
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/167
Dátum začiatku MPK: 01.06.2022
Dátum konca MPK: 07.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.03.2022
Ukončenie štádia: 31.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 01.06.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.06.2022
Ukončenie štádia: 08.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)