LPEU/2022/162 COM(2022)119 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o bezpečnosti informácií v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)119
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/162

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia: 23.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.03.2022
Ukončenie štádia: 24.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)