LPEU/2022/159 COM(2022)116 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v rámci prípravy na 19. zasadanie konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (COP19 CITES)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)116
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/159
Dátum ukončenia procesu: 20.04.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.03.2022
Ukončenie štádia: 21.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.03.2022
Ukončenie štádia: 22.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia: 20.04.2022