LPEU/2022/158 COM(2022)117 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí zmien Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)117
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/158
Dátum ukončenia procesu: 31.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.03.2022
Ukončenie štádia: 21.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.03.2022
Ukončenie štádia: 22.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia: 31.03.2022