LPEU/2022/154 COM(2022)120 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o disciplínu pri vyrovnaní, cezhraničné poskytovanie služieb, spoluprácu v oblasti dohľadu, poskytovanie ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)120
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/154
Dátum začiatku MPK: 02.05.2022
Dátum konca MPK: 20.05.2022
Dátum ukončenia procesu: 06.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.03.2022
Ukončenie štádia: 01.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.04.2022
Ukončenie štádia: 06.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia: 02.05.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.05.2022
Ukončenie štádia: 21.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.05.2022
Ukončenie štádia: 06.06.2022