LPEU/2022/150 COM(2022)104 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnosti Nadácie IFRS, skupiny EFRAG a rady PIOB v roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)104
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/150

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.03.2022
Ukončenie štádia: 15.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.03.2022
Ukončenie štádia: 18.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)