LPEU/2022/15 COM(2022)8 Návrh VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o aktualizáciu potvrdenia o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)8
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/15
Dátum ukončenia procesu: 09.02.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.01.2022
Ukončenie štádia: 13.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.01.2022
Ukončenie štádia: 18.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.01.2022
Ukončenie štádia: 09.02.2022