LPEU/2022/147 COM(2022)101 Návrh NARIADENIE RADY o metódach a postupe sprístupňovania vlastných zdrojov založených na systéme obchodovania s emisiami, na mechanizme kompenzácie uhlíka na hraniciach a na prerozdelených ziskoch a o opat...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)101
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/147
Dátum začiatku MPK: 04.05.2022
Dátum konca MPK: 17.05.2022
Dátum ukončenia procesu: 18.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.03.2022
Ukončenie štádia: 25.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.03.2022
Ukončenie štádia: 29.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.03.2022
Ukončenie štádia: 04.05.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.05.2022
Ukončenie štádia: 18.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.05.2022
Ukončenie štádia: 18.05.2022