LPEU/2022/142 COM(2022)100 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania práv Spoločenstva pri vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)100
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/142
Dátum ukončenia procesu: 06.04.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.03.2022
Ukončenie štádia: 11.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.03.2022
Ukončenie štádia: 14.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.03.2022
Ukončenie štádia: 06.04.2022