LPEU/2022/13 COM(2022)2 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 o európskej štatistike cestovného ruchu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)2
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/13
Dátum ukončenia procesu: 09.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.01.2022
Ukončenie štádia: 12.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.01.2022
Ukončenie štádia: 17.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.01.2022
Ukončenie štádia: 09.11.2023