LPEU/2022/124 COM(2022)74 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Preskúmanie rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 z 15. mája 2014

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)74
Aktuálne štádium materiálu: Publikované v Zbierke zákonov SR
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/124
Dátum ukončenia procesu: 21.04.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.03.2022
Ukončenie štádia: 01.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.03.2022
Ukončenie štádia: 04.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.03.2022
Ukončenie štádia: 23.03.2022