LPEU/2022/118 COM(2022)69 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)69
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/118
Dátum ukončenia procesu: 24.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.02.2022
Ukončenie štádia: 28.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.02.2022
Ukončenie štádia: 04.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.03.2022
Ukončenie štádia: 24.03.2022