LPEU/2022/112 COM(2022)65 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Faerských ostrovov na strane druhej o účasti Faerských ostrovov na programoch Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)65
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/112
Dátum ukončenia procesu: 24.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia: 25.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia: 25.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia: 24.03.2022