LPEU/2022/111 COM(2022)68 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o harmonizovaných pravidlách týkajúcich sa spravodlivého prístupu k údajom a ich používania (akt o údajoch)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)68
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/111
Dátum začiatku MPK: 21.09.2022
Dátum konca MPK: 04.10.2022
Dátum ukončenia procesu: 27.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia: 21.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.03.2022
Ukončenie štádia: 22.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia: 21.09.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.09.2022
Ukončenie štádia: 05.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 30.11.2022