LPEU/2022/110 COM(2022)66 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU o dôstojnej práci na celom svete v záujme globálnej spravodlivej transformácie a udržateľnej obnovy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)66
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/110

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia: 04.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.03.2022
Ukončenie štádia: 08.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)