LPEU/2022/107 COM(2022)63 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v písomnom postupe účastníkov Dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch, pokiaľ ide o zmenu prílohy IV

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)63
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/107
Dátum ukončenia procesu: 28.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia: 25.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia: 25.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia: 28.03.2022