LPEU/2021/97 COM(2021)63 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na štvrtom zasadnutí konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti v súvislosti s prijatím rozhodnutí, ktorými sa zmenia prílohy A a B k uvedenému dohovoru, pokiaľ ide o produkty s prídavkom ortuti a výrobné procesy, v ktorých sa používa ortuť alebo zlúčeniny ortuti, v súlade s článkom 4 ods. 8 a článkom 5 ods. 10 uvedeného dohovoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)63
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/97
Dátum ukončenia procesu: 23.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.02.2021
Ukončenie štádia: 17.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.02.2021
Ukončenie štádia: 18.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021