LPEU/2021/95 COM(2021)73 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska n...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)73
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/95

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.02.2021
Ukončenie štádia: 05.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.03.2021
Ukončenie štádia: 08.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)