LPEU/2021/9 COM(2021)11 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore EÚ – Švajčiarsko zriadenom Dohodu z 25. júna 2009 medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o zje...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)11
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/9

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.01.2021
Ukončenie štádia: 20.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia: 22.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)