LPEU/2021/88 COM(2021)54 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)54
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/88
Dátum začiatku MPK: 13.04.2021
Dátum konca MPK: 26.04.2021
Dátum ukončenia procesu: 19.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia: 15.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.02.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.04.2021
Ukončenie štádia: 27.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.04.2021
Ukončenie štádia: 19.05.2021