LPEU/2021/849 COM(2021)823 Návrh SMERNICA RADY o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdaňovania nadnárodných skupín v Únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Súvisiaci proces: Návrh zákona o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín
Akt EÚ: COM(2021)823
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátený termín MPK z dôvodu pokročilých rokovaní v Rade EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/849
Dátum začiatku MPK: 31.03.2022
Dátum konca MPK: 06.04.2022
Dátum ukončenia procesu: 11.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 09.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.02.2022
Ukončenie štádia: 11.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.02.2022
Ukončenie štádia: 31.03.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 07.04.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.04.2022
Ukončenie štádia: 11.05.2022