LPEU/2021/846 COM(2021)570 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2020/2053 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)570
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/846
Dátum začiatku MPK: 22.02.2022
Dátum konca MPK: 07.03.2022
Dátum ukončenia procesu: 11.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 11.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.01.2022
Ukončenie štádia: 14.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia: 22.02.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.02.2022
Ukončenie štádia: 08.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.03.2022
Ukončenie štádia: 11.03.2022