LPEU/2021/845 COM(2021)569 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)569
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/845
Dátum ukončenia procesu: 01.02.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 10.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.01.2022
Ukončenie štádia: 12.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.01.2022
Ukončenie štádia: 01.02.2022