LPEU/2021/842 COM(2021)566 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Nová generácia vlastných zdrojov pre rozpočet EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)566
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/842
Dátum ukončenia procesu: 21.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 12.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.01.2022
Ukončenie štádia: 12.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.01.2022
Ukončenie štádia: 21.01.2022