LPEU/2021/84 COM(2021)53 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Spojenému kráľovstvu, pokiaľ ide o Severné Írsko, povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článkov 16 a 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)53
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/84
Dátum ukončenia procesu: 30.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.02.2021
Ukončenie štádia: 11.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.02.2021
Ukončenie štádia: 15.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.02.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021