LPEU/2021/838 JOIN(2021)35 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Strategický prístup EÚ k podpore odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie bývalých bojovníkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2021)35
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia:
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/838
Dátum ukončenia procesu: 14.02.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.12.2021
Ukončenie štádia: 18.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.01.2022
Ukončenie štádia: 18.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.01.2022
Ukončenie štádia: 19.01.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.01.2022
Ukončenie štádia: 19.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.01.2022
Ukončenie štádia: 20.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.01.2022
Ukončenie štádia: 14.02.2022