LPEU/2021/835 COM(2021)822 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní článku 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o informačných opatreniach týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)822
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/835
Dátum ukončenia procesu: 21.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 21.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.12.2021
Ukončenie štádia: 21.01.2022