LPEU/2021/822 COM(2021)891 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)891
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátený termín MPK z dôvodu pokročilých rokovaní v Rade EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/822
Dátum začiatku MPK: 14.04.2022
Dátum konca MPK: 22.04.2022
Dátum ukončenia procesu: 13.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.12.2021
Ukončenie štádia: 09.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.02.2022
Ukončenie štádia: 11.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.02.2022
Ukončenie štádia: 13.04.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.04.2022
Ukončenie štádia: 23.04.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.04.2022
Ukončenie štádia: 13.05.2022