LPEU/2021/82 JOIN(2021)2 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV, Obnovené partnerstvo s južným susedstvom Nový program pre Stredozemie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2021)2
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/82
Dátum ukončenia procesu: 17.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.02.2021
Ukončenie štádia: 17.03.2021