LPEU/2021/810 COM(2021)794 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o konečnom hodnotení Európskeho štatistického programu na roky 2013 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)794
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/810
Dátum ukončenia procesu: 09.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.12.2021
Ukončenie štádia: 15.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 09.11.2023