LPEU/2021/79 COM(2021)64 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Únie v Rade pre partnerstvo zriadenej Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej s...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)64
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/79
Dátum ukončenia procesu: 09.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 11.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.02.2021
Ukončenie štádia: 15.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.02.2021
Ukončenie štádia: 09.03.2021