LPEU/2021/781 COM(2021)777 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Inkluzívnejšia Európa s vyššou mierou ochrany: rozšírenie zoznamu trestných činov v EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy páchané z nenávisti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)777
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/781
Dátum začiatku MPK: 02.03.2022
Dátum konca MPK: 15.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia: 16.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.03.2022
Ukončenie štádia: 16.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)