LPEU/2021/780 COM(2021)762 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)762
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/780

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia: 17.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)