LPEU/2021/78 COM(2021)56 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Posilňovanie spolupráce v oblasti návratu a readmisie v rámci spravodlivej, účinnej a komplexnej migračnej politiky EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)56
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/78

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 03.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)