LPEU/2021/779 COM(2021)763 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní režimu osobitných opatrení v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori (SAI SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)763 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní režimu osobitných opatrení v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori (SAI
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/779
Dátum ukončenia procesu: 11.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia: 09.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia: 13.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.12.2021
Ukončenie štádia: 11.01.2022