LPEU/2021/774 COM(2021)765 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní systému osobitných opatrení v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (POSEI)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)765
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/774
Dátum ukončenia procesu: 04.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia: 10.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.12.2021
Ukončenie štádia: 04.01.2022